Badanie profilaktyczne USG u niemowląt jest powszechną i bezpieczną metodą diagnostyczną, która może być powtarzana zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba. Badanie ultrasonograficzne niemowląt powinno być wykonywane przez doświadczonego lekarza zajmującego się diagnostyką obrazową. Dzięki temu można zdiagnozować nieprawidłowości, jak również ocenić rozwój dziecka.

Kiedy wykonuje się pierwsze badanie USG u niemowląt?

Badanie obowiązkowe po narodzinach jest wykonywane na oddziałach noworodkowych. To USG zalecane przez lekarzy neonatologów. Chodzi tutaj o wykonywane w pierwszych tygodniach życia, między 6 a 8 tygodniem, USG stawów biodrowych. Jest to standardowe badanie kliniczne przeprowadzane przez lekarza ortopedę. Dzięki niemu można wcześnie wykryć dysplazję biodrową, czyli wrodzoną nieprawidłową budowę stawu biodrowego, którą należy skorygować leczeniem zachowawczym. Z racji tego, że najlepsze efekty leczenia dysplazji osiąga się w młodym wieku, USG stawu biodrowego u niemowląt może pomóc w postawieniu właściwej diagnozy. W przypadku gdy USG stawów biodrowych dziecka wieku 6 do 8 tygodni jest prawidłowe, to badanie nie jest powtarzane w późniejszym czasie. 

USG niemowlęce może być wykonane także w pierwszym roku życia jako profilaktyczne badanie przezciemiączkowe. Warto także ocenić stan jamy brzusznej. To bezbolesne i nieinwazyjne badania służące do wczesnej diagnostyki wad wrodzonych oraz wykrywania stadiów choroby nowotworowej w ich początkowej fazie. USG niemowlęce przezciemiączkowe i jamy brzusznej wykonane do 1. roku życia pozwala właściwie ocenić kluczowe narządy wewnętrzne, jak również wykryć poważne wady i schorzenia neurologiczne.

Dlaczego warto wykonać USG u niemowląt?

USG niemowlęce umożliwia także ocenę narządów wewnętrznych w jamie brzusznej. Jest to kluczowe, gdy dziecko często cierpi na kolki, ma problemy z prawidłowym przyswajaniem składników odżywczych czy też zaburzenia związane z wypróżnieniem. Podstawowym wskazaniem do badania USG niemowlęcego jest rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących stanu zdrowia lub też nieprawidłowości, z jakimi zgłaszają się rodzice do lekarza pediatry. 

Konieczność wykonania badania ultrasonograficznego u niemowlęcia może być poprzedzona lub też współtowarzyszyć morfologii, badaniu RTG, jak i ocenie palpitacji. USG niemowlęce umożliwia w sposób bezpieczny, powtarzalny i nieuciążliwy dla dziecka zobrazować jego narządy wewnętrzne. Z racji tego, że badanie trwa stosunkowo krótko – maksymalnie do 40 minut, w tym czasie można przeprowadzić z rodzicami dokładny wywiad, zapoznać się z poprzednimi wynikami badań, jak również ocenić ogólny stan zdrowia niemowlęcia lub noworodka. 

Coraz więcej rodziców decyduje się na USG przezciemiączkowe, które jest wykonywane u najmłodszych pacjentów czy u noworodków i niemowląt. Badanie pozwala na ocenę rozwoju mózgowia i naczyń krwionośnych. USG przezciemiączkowe jest zalecane u dzieci, które urodziły się przedwcześnie lub też doznały urazu okołoporodowego. Badanie jest alternatywą dla tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, czyli diagnostyki, która nie powinna być wykonywana u tak małych dzieci z powodu zagrożenia, jakie ze sobą niesie.

Jakie czynniki predysponują do wykonania USG u niemowląt?

Badanie USG nieskostniałego połączenia kości czaszki, czyli ciemienia, jest rutynowe i obligatoryjne. Według specjalistów wskazaniem do jego wykonania jest:

 • niskie oznaczenie hematokrytu we krwi;
 • ustalone w trakcie badania morfologicznego odchylenia neurologiczne, takie jak obniżenie napięcia mięśniowego;
 • cukrzyca ciążowa u matki;
 • nieprawidłowe pomiary antropometryczne;
 • zakażenie wewnątrzmaciczne;
 • dystrofia płodu;
 • okołoporodowe zaburzenia oddychania;
 • nieprawidłowości w badaniu neurologicznym;
 • nadciśnienie śródczaszkowe;
 • wady wrodzone;
 • przedwczesne odklejanie się łożyska;
 • niska liczba punktów w skali Apgar po porodzie;
 • podejrzenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. 

Przygotowanie do badania USG niemowlęcia nie wymaga bycia na czczo. Mały pacjent może być nakarmiony na kilkanaście minut przed jego wykonaniem, co pozwoli mu zmniejszyć poziom stresu odczuwanego w trakcie badania USG.

Źródło: Gabinet USG – badanie USG Warszawa

You may also like

Comments are closed.