Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, bardzo często poszukują możliwości właściwego zarządzania zgodami marketingowymi. Jest to nieodłączny element w trakcie budowania bazy klientów i gromadzenia zgody osób, których dane będą poddawane procesowi przetwarzania. Niezawodny system EasyRODO powstał z myślą o bardzo wymagających klientach, którzy pragną używać nieskomplikowanej w obsłudze aplikacji na bieżąco odnotowującej jaka zgoda, kiedy i przez kogo została wyrażona.

Jak odpowiednio zarządzać zgodami marketingowymi?

Problemy z właściwym zarządzaniem zgodami marketingowymi występują w wielu przedsiębiorstwach, które mają do czynienia z przechowywaniem, budowaniem i aktualizowaniem swojej bazy klientów. Samodzielne odnotowywanie czasu zgody, jak i personaliów osoby, która ją wyraziła, może być nie tylko trudne do wykonania, ale także wymagać oddelegowania do tego zadania pracownika w firmy. Rozwiązaniem tego problemu może być nowoczesny system EasyRODO. Gwarantuje on właściwe zarządzanie zgodami marketingowymi, które odbywa się automatycznie, bez potrzeby ingerowania w ustawienia czy funkcje tego systemu.

Aplikacja EasyRODO to wysokiej jakości system, który odnotowuje, w jakim czasie, jaka zgoda, kiedy i przez kogo została konkretnie wyrażona. Wszystkie te informacje są podane w sposób przejrzysty, czytelny i łatwy do zrozumienia, nawet dla osoby, która do tej pory nie miała okazji używać i testować tego typu systemów. Duże znaczenie ma fakt, że system EasyRODO ma wbudowaną funkcję zasady przejrzystości i prawa do bycia zapomnianym- tak zwanego usuwania danych klientów. 

Jakie zalety ma system EasyRODO?

Przedsiębiorcy stosujący się do przepisów RODO muszą spełnić określone obowiązki w zakresie prawidłowego przetwarzania danych osobowych, szczególnie związane z ich odpowiednim zarządzaniem. Chodzi tutaj o takie czynności, jak udowodnienie wyrażenia zgody czy realizacji prawa do odwołania zgody. Wszystkie te czynności należy dokładnie ewidencjonować, wraz z podaniem dokładnej daty. System EasyRODO powstał z myślą o osobach, które potrzebują uporządkowania oraz dostosowania aktualnych baz klientów do ogólnoeuropejskich wymagań RODO, jak również przepisów dotyczących zarządzania nowo zgromadzonymi danymi osobowymi klientów. System EasyRODO został skonstruowany w taki sposób, aby 100% spełniał oczekiwania przedsiębiorców i instytucji, których jedną z zasad działania jest współpraca z klientami oraz gromadzenie ich danych osobowych. Wszystkie czynności, które są wykonywane w systemie EasyRODO, mają odniesienie do ogólnych przepisów. Oznacza to w praktyce, że korzystanie z wyżej wymienionego systemu, jest aprobowane przez specjalistów prowadzących szkolenia z zakresu RODO. To rozwiązanie dedykowane przedsiębiorstwom, którym zależy na posiadaniu nowoczesnego i niezawodnego systemu. Oprogramowanie to jest skutecznym wsparciem w bieżącym archiwizowaniu i przetwarzaniu danych osobowych. 

Dlaczego warto używać systemu EasyRODO?

Przedsiębiorcy, którym zależy na posiadaniu odpowiednich rozwiązań w pełni dostosowanych do wymagań RODO, mogą zdecydować się na system EasyRODO. Gwarantuje on szerokie możliwości w zakresie zarządzania zawartością, jak i sposobem działania zgód marketingowych. To system wyróżniający się maksymalną funkcjonalnością, co stanowi gwarancję, że sprawdzi się on w wielu działających w Polsce przedsiębiorstwach. Jego zaletą jest dodawanie pojedynczych lub wielu zgód marketingowych. Działanie to pozwala zaoszczędzić czas i energię, jaką należałoby poświęcić na samodzielne wykonywanie tej czynności. Ponadto, zaletą systemu EasyRODO jest możliwość szybkiego edytowania i usuwania wpisów z bazy. Czynność ta odbywa się automatycznie i nie wymaga długiego czasu oczekiwania. Warto wspomnieć, że jedną z funkcji systemu EasyROD jest rejestrowanie zmian dokonanych w aplikacji. Dzięki temu można bardzo szybko zaktualizować zgody marketingowe, jak również przetwarzać dane osobowe konkretnego klienta, bez potrzeby wykonywania wielu czynności jednocześnie. System EasyRODO posiada także funkcję rejestrowania osoby wprowadzającej zmiany i realizacji prawa do wglądu w dane osobowe, jak również wycofania zgody w każdej chwili, w sposób bardzo prosty i niewymagający wykonywania skomplikowanych czynności. 

EasyRODO znacznie ułatwia czynności związane z gromadzeniem danych osobowych, jak również edytowanie czy usuwanie wpisów z bazy danych. To sprawny i nowoczesny system, dzięki któremu można efektywnie zarządzać zgodami marketingowymi, bez tracenia czasu i energii na to działanie. 

Źródło: ISecure – inspektor ochrony danych osobowych

You may also like

Comments are closed.