Od tego, czy posadzka zostanie prawidłowo wykonana, zależy nie tylko jej trwałość, ale i wygląd, a także później możliwość bezproblemowego użytkowania podłogi. Popękana czy nierówno wylana warstwa posadzki nie tylko szpeci, ale i utrudnia przeprowadzenie dalszych prac wykończeniowych. Co zrobić, kiedy uznamy, że wykonawca nie wywiązał się ze swoich obowiązków i podczas robót popełnił błędy? Czy w takiej sytuacji możemy poprosić o sporządzenie ekspertyzy budowlanej?

Źle przygotowane podłoże pod wylewkę

Sposób przygotowania podłoża pod ułożenie posadzki w gruncie rzeczy nie jest zależny od tego, na jakie wykończenie podczas dalszych prac się zdecydujemy – czy będą to kafelki, czy deski z litego drewna, w każdym przypadku trwałość podłogi będzie zależała od przygotowania warstwy nośnej znajdującej się pod chudziakiem. Warstwa chudego betonu musi być dokładnie przygotowana i zabezpieczona, ponieważ to od niej będzie zależała stabilność betonowej płyty, na której później będzie układana podłoga. Szczególnie istotne jest to zwłaszcza w przypadku budynków, które nie są podpiwniczone. Piasek wykorzystywany do podbudowy posadzki nie może być zbyt sypki – w przeciwnym wypadku płyta będzie niestabilna i z czasem będzie pękała. Dobrej jakości piasek będzie łatwo się ubijał i tworzył jednolitą, zagęszczoną warstwę nośną pod wylewkę posadzki.

Niestety w przypadku tego typu prac, które są jednym z pierwszych etapów przygotowywania posadzki, popełnione błędy wykonawcze będą nie tylko trudne do wykrycia, ale i wyeliminowania. Jeżeli prace przygotowawcze będą wykonane nierzetelnie, musimy liczyć się z tym, że podłoga z czasem będzie się kruszyła i osiadała, a na jej powierzchni będą tworzyły się nieestetyczne pęknięcia. W takim przypadku jedynym wyjściem jest bieżąca kontrola inwestorska prowadzonych robót budowlanych

Źle położony jastrych cementowy

Nieprawidłowe przygotowanie mieszanki betonowej to jeden z powszechnych błędów popełnianych podczas prac wylewkowych.  I nie chodzi tu o tylko o jakość mieszanki, która niejednokrotnie pozostawia wiele do życzenia, ale przede wszystkim odpowiedni rodzaj betonu dobrany nie tylko do warunków technicznych budynku, ale i typu posadzki, a także sposobu jej wykorzystania i ewentualnych dodatkowych przewodów umieszczonych w posadzce. Jeżeli planujemy, że nasza podłoga będzie podgrzewana, musimy pamiętać, że warstwa jastrychu powinna być dodatkowo wzmocniona i uzbrojona – w przeciwnym wypadku nie wytrzyma dodatkowych obciążeń. Wylewka podłogowa musi też mieć jednolitą konsystencję, ponieważ nawet małe drobiny będą powodowały problemy z rozprowadzaniem jastrychu. Aby uniknąć pęknięć posadzki, wykonawca musi też zadbać o prawidłowe przygotowanie jastrychu, tj. jego warstwowe układanie i osuszanie.

Jeżeli po zakończeniu prac wykończeniowych na powierzchni podłogi zauważymy pęknięcia, możemy przypuszczać, że podczas robót wylewkowych doszło do jakichś błędów. Niestety na tym etapie ich wyeliminowanie będzie karkołomne, ponieważ wszystkie najważniejsze prace przygotowawcze zostaną już zakryte kolejnymi warstwami. W takim przypadku konieczna może być np. wymiana części posadzki. Żeby uniknąć kosztownych napraw, możemy zlecić rzeczoznawcy budowlanemu sporządzenie ekspertyzy budowlanej, która pomoże nam wyegzekwować od nierzetelnego wykonawcy konieczne naprawy.

Źle wykonana dylatacja posadzki

Jedną z przyczyn pękającej podłogi jest brak dylatacji posadzki lub jej nieumiejętne wykonanie. Jest to szczególnie duży problem zwłaszcza w przypadku większych powierzchni, w przypadku których bez dobrej dylatacji właściwie nie unikniemy problematycznych pęknięć. Dylatacja posadzki, czyli specjalne nacięcia na powierzchni mokrej wylewki, które pozwalają na swobodne pracowanie płyt jastrychu, powinna dzielić podłogę na mniejsze fragmenty. Nacięcia powinny też być wykonane w punktach stycznych, przejściach, zwężeniach, a także przy ścianach. Pamiętajmy, że zbyt duże nacięcia jastrychu też nie są wskazane, ponieważ będą utrudniały równomierne ułożenie ostatniej warstwy podłogi. Jeśli zatem na jej powierzchni zauważymy podłużne pęknięcia, możemy przypuszczać, że ekipa odpowiedzialna za wykonanie posadzki źle wykonała jej dylatację. W takim przypadku jedynym możliwym rozwiązaniem może być zrywanie wierzchniej warstwy podłogi i ponowne jej położenie. Pomocna w tej kwestii będzie ekspertyza budowlana wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego, który wskaże błędy i zaproponuje działania naprawcze.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

You may also like

Comments are closed.