Regularne serwisowanie urządzeń sprężających powietrze zapobiega powstawaniu awarii, które mogłyby spowodować zatrzymanie cyklów produkcyjnych lub brak możliwości obsługi kontrahentów. Zaletą serwisu kompresorów jest przede wszystkim stały kontakt ze specjalistami, którzy mają za zadanie dokonać przeglądu, usprawnić pracę urządzeń, jak również ocenić poziom wyeksploatowania poszczególnych części składowych.

Jakie znaczenie mają prewencyjne przeglądy instalacji wytwarzającej sprężone powietrze?

Długa żywotność sprężarek objawiająca się brakiem awarii i gwarancją dostarczania sprężonego powietrza o wymaganej objętości i ciśnieniu jest celem, który mogą zapewnić systematyczne przeglądy oraz właściwe użytkowanie kompresorów. Wiele firm popełnia jednak kardynalny błąd, ponieważ zaniedbuje prewencyjne przeglądy instalacji wytwarzającej sprężone powietrze uważając, że wystarczy postępować zgodnie z zapisami w instrukcji obsługi. Należy wspomnieć, że regularne sprawdzanie stanu technicznego wszystkich urządzeń, podzespołów i elementów składowych, jest jedynym i koniecznym warunkiem do utrzymania ich w doskonałej sprawności technicznej.

Dzięki prawidłowo przeprowadzonym czynnościom konserwacyjnym, odbywającym się w regularnych odstępach czasowych, można uniknąć kosztownych napraw instalacji sprężonego powietrza. Producenci tego typu urządzeń zalecają codzienne, cotygodniowe lub comiesięczne przeglądy sprężarek. Przed przystąpieniem do czynności serwisowych, warto sprawdzić, czy każdy z elementów wybranego modelu kompresora przemysłowego jest odłączony od napięcia. W przypadku nagrzania, należy odczekać do czasu ostudzenia elementów i oleju.

Na czym polega codzienne serwisowanie sprężarek?

Serwisowanie kompresorów przemysłowych wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W instrukcji obsługi każdego urządzenia, producent zamieszcza podstawowe informacje, dotyczące sposobu przeprowadzania prewencyjnych przeglądów. Niezastosowanie się do tych wytycznych może grozić poważnymi urazami operatora, przeprowadzającego te czynności.

Codzienne serwisowanie sprężarek sprowadza się do monitorowania wyświetlacza ich sterowników. Chodzi tutaj przede wszystkim o powiadomienia o zbliżającym się terminie przeglądu serwisowego lub też uwzględnienie ostrzeżeń o wykrytych nieprawidłowościach. W przypadku zdiagnozowania jakichkolwiek problemów, należy podjąć odpowiednie kroki w zależności od treści konkretnego ostrzeżenia. Codziennie warto także monitorować pracę sprężarek, aby wychwycić niepokojące dźwięki czy też obniżenie jej sprawności.

Cotygodniowe i przeprowadzane raz na pół roku serwisowanie kompresorów przemysłowych – zakres prac 

Cotygodniowe czynności serwisowe obejmujące kompresory przemysłowe mają na celu sprawdzenie stanu maty filtracyjnej. Jest ona umieszczona na obudowie sprężarki, w miejscu zasysania powietrza. Jej podstawowym zadaniem jest chronienie elementów urządzenia przed zanieczyszczeniami mogącymi być przyczyną awarii lub poważnego uszkodzenia kompresora przemysłowego. Zapchana mata filtracyjna nie pozwala na wydajną pracę, w tym szczególnie na chłodzenie sprężarki. W przypadku zanieczyszczenia należy wymienić ją na nową lub też pozbyć się zalegających na niej zanieczyszczeń.

Cotygodniowo należy sprawdzić także spusty kondensatu, ponieważ zaniechanie tej czynności może prowadzić do przedostawania się wody do instalacji i postępującego procesu korodowania. W ramach comiesięcznego serwisu sprężarek należy zweryfikować poziom oleju.

Odbywający się raz na 6 miesięcy serwis kompresorów, ma na celu:

  •         usunięcie zanieczyszczeń,
  •         smarowanie łożysk silnika,
  •         kontrolę mocowania przewodów elektrycznych,
  •         wymianę oleju czy separatora oleju,
  •         sprawdzenie prawidłowości działania spustów kondensatu.

Działania te należy powierzyć renomowanym firmom, zajmującym się konserwacją i serwisowaniem kompresorów przemysłowych.

Kompresory przemysłowe, które są poddawane regularnym pracom serwisowym, wyróżniają się dłuższą żywotnością, a także maksymalną wydajnością działania. Dzięki temu przedsiębiorstwo, które na co dzień używa tego typu sprzętu, może mieć pewność, że posiadany przez nich park maszynowy 100% pokryje aktualne zapotrzebowanie na ilość sprężonego powietrza, jaka potrzebna jest do zrealizowania cyklu produkcyjnego czy obsługi kontrahentów.

Źródło: Almig – kompresory i sprężarki powietrza

You may also like

Comments are closed.